• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 9.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бутилираща компания "Хисар" от извор № 7

Предприятието, в което се бутилира минерална вода “Хисар” от извор №7 е основано през 1958 г. Сведенията за същото водоналивно предприятие датират от времето на цар Борис III.

Днес “Бутилираща Компания Хисар” е оборудвана с модерна високопроизводителна техника и отлично квалифициран персонал и предлага на пазара безалкохолни газирани напитки и студен чай. Мощностите, с които разполага, позволяват производството на натурална минерална вода в разфасовки от 0.5 л, 1.5 л, 2 л, 3 л, 5 л и 10 л в бутилки от PET материал, 19 л в поликарбонатни бутилки, газирана вода в стъклени бутилки от 330 ml и в бутилки от PET материал от 0.5 л, 1.5 л и 2 л.

Производството е сертифицирано по ISO 9001:2000, внедрени са Добри Производствени и Хигиенни Практики.

През 2005 г. е интегрирана и системата НАССР (Анализ и контрол на критичните точки). Всичко това е предпоставка за високо качество на продукцията и осъществяване на стриктен контрол върху всеки един производствен етап.

Минералната вода “Хисар” от извор №7 е номинирана от Интер еко - 2000 г. и е носител на голямата награда за качество INTERNATIONAL TROPHY FOR QUALITY, NEW MILLENNIUM AWARD, Rome 2004, Italy.

Уеб сайт проект на it България